Вебінар: Розгляд судами проваджень про кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва.

Дата события: 
27 травня 2021 р..
Цена: 
1200 грн.

Порушення правил безпеки виробництва створює велику суспільну небезпеку, оскільки їх наслідками є загибель людей, спричинення шкоди їх здоров’ю, суттєві матеріальні збитки виробництву. Своєчасне, повне та об’єктивне встановлення всіх обставин події  є важливим не лише з точки зору притягнення винних осіб до відповідальності, але й з точки зору встановлення причин й умов, що сприяли  вчиненню, з метою профілактики подібних кримінальних правопорушень.

Для підвищення рівня обізнаності щодо чинного законодавства з означених питань запрошуємо Вас взяти участь в семінарі: «Відповідальність за порушення правил безпеки виробництва: розслідування, докази, покарання, відшкодування шкоди», який відбудеться 27 травня 2021 р.

Під час семінару будуть розглянуті наступні питання:

1. Загальні аспекти правового регулювання кримінальної відповідальності у сфері забезпечення безпеки виробництва.

Кримінальним законодавством передбачається відповідальність за порушення правил безпеки виробництва - ст. 271, 272, 273, 274, 275 КК  України. Злочини проти безпеки виробництва поділяються за: галуззю виробництва, за відомчою належністю установи, де вчинено злочин, за видом виробництва, за рівнем безпеки виробництва, за наслідками. Відображення положень про безпеку праці в трудовому договорі. Порушення в охороні праці при яких настає кримінальна відповідальність та їх наслідки. Практика розслідування та міра відповідальності за такими порушеннями Розслідування порушень. Типові слідчі версії та ситуації на початковому етапі розслідування. Відомче розслідування. Обставини при яких воно доцільне, процедура проведення.

Нещасний випадок пов'язаний з виробництвом, матеріали розслідування передані до слідчих органів (прокуратури). Загальні задачі слідчого. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Особливості використання спеціальних знань.

2. Кримінальні правопорушення в охороні праці: кваліфікація, сукупність кримінальних правопорушень, розмежування кримінальних правопорушень та кримінальних проступків. Типові правопорушення, пов’язанні з безпекою праці. Класифікація злочинів. Кримінальна відповідальність організаторів та виконавців. Співучасники та співвиконавці. Що передбачено поняттям правопорушення. Види відповідальності.

3. Докази і доказування у кримінальних провадженнях щодо безпеки виробництва. Використання і оцінка висновків спеціалістів та експертиз.

Що підлягає доказуванню в кримінальному провадженні. Процесуальні джерела доказів, питання допустимості доказів. Оцінка доказів слідчим, прокурором, слідчим суддею та  судом. При розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва призначаються та проводяться криміналістичні експертизи: судово-медична, трасологічна, технічна, експертиза документів, а також специфічні, пов’язані із використанням спеціальних знань у галузі охорони праці, безпеки виробництва, окремих технологічних, енергетичних, проектних та інших аспектів виробництва, що одночасно належать до сфери охорони праці. Можуть бути призначені комплексні, комісійні експертизи.

4.   Відшкодування шкоди завданої порушенням правил безпеки виробництва. Джерела. Поняття та види шкоди, яка підлягає компенсації у кримінальному провадженні. Значення цивільного прозову у кримінальному провадженні. Предмет та підстави пред'явлення цивільного позову у кримінальному провадженні про злочини проти безпеки виробництва. Відшкодування майнової та моральної шкоди. Судова практика.

Практичний кейс: На підприємстві стався нещасний випадок, потерпілий не згоден з рішенням комісії з розслідування і подає заяву до суду. Вибираємо стратегію поведінки.  При перевірці або розслідуванні нещасного випадку контролюючі органи порушують свої повноваження:  як себе захистити.

Заняття проводять провідні експерти з застосування кримінального законодавства та охорони праці в режимі реального часу. Є можливість задавати питання. По закінченні видається Сертифікат.  Вартість участі одного слухача - 1200,00 грн. без ПДВ (єдиний податок: 3 група без ПДВ).     

       Вартість включає: навчання онлайн з можливістю задавати питання спікеру  під час семінару, відеозапис,  презентація доповідача в електронному вигляді, сертифікат про участь.  

     Вебінар буде проходити на платформі zoom. За 30 хвилин до початку вебінару Ви отримаєте на електронну адресу необхідне посилання.    

  • Заявки на участь за тел.:  (044)229 6250, (067)125 1606, (099)374 8113,  (063)203 4920.  Через цейт сайт  (Контакти) чи на е-адресу  info@cargoconsult. kiev.ua. 
  • Початок роботи вебінару  27.05.2021 р. о 10:00.   Закінчення роботи вебіінару о 16:00.