Семінар: Охорона праці: аналіз законодавчих змін.

Дата события: 
11-14 червня 2019 року.
Место проведения: 
м. Одеса , вул. Жемчужная. 3, база відпочинку "Люстдорф"
Цена: 
6000 грн.

Семінар: Охорона праці:  аналіз законодавчих змін.

У програмі семінару:

 1.     Нова редакція Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Читаєм уважно. Характер змін та новацій: що зміниться на практиці. 

2.    Постанова КМУ № 223. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою України з питань праці. Практичні питання за для виконання.

3.     Міжнародні та національні документи, що регламентують створення системи запобігання виробничим ризикам для забезпечення ефективної реалізації права працівників на безпечні умови праці.  Директиви Ради № 89/391/ЄЕС та розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 989-р. Досвід міжнародних інновацій, кращих підприємств у створенні безпечних умов праці, попередженні виробничого травматизму, професійних захворювань, мінімізації економічних збитків від травматизму на виробництві, тенденції сучасності та перспективи, наукові методології. Загальні обов’язки роботодавців. Консолідація інтересів бізнесу з вимогами по створенню безпечних умов праці на підприємстві. Стандарти соціальної відповідальності бізнесу. Зміни до Порядку здійснення державного контролю та державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

4.         Управління ризиками в охороні праці. Ідентифікацію виробничих небезпек і створювані ними виробничі та професійні ризики на об’єктах різних галузей економіки. Стандарти ISO 31000; 2009 «Ризик менеджмент»; та стандарт ISO 31010; 2013 «Керування ризиком». Новий стандарт  ISO 31000; 2018. Інновації та визначені тенденції. Методики проведення ідентифікації ризиків. Інформаційна база ідентифікації ризиків. Які методики більш підходять для Вашого підприємства та галузі. Визначення факторів негативного впливу. Реєстр ризиків, що ці фактори породжують. Вимоги до оформлення реєстру ризиків. Оцінювання ризиків. Критерії оцінки. Фактори, що впливають на оцінку ризика.  Інструменти оцінювання. Можливі джерела інформації та умови використання інформації для оцінки ризиків. Практичні приклади. Розподіл ризиків згідно критеріїв оцінки. Якісна та кількісна оцінка. Ступень ризику на вірогідність реалізації. Рівень небезпеки. Проста система з трьох бальною шкалою оцінювання. Документування карти ризиків охорони праці для підприємства. Управління ризиками: визначення пріоритетів, цілей та зобов’язань. Визначення та впровадження заходів з управління ризиками. Принципи зниження та заміщення прийнятних ризиків. Аналіз наявних можливостей. Забезпечення плануємих заходів. Основні документи щодо впровадження ризикоорієнтованого підходу в охороні праці.

5.    Оформлення ризикоорієнтованого підходу як частина СУОП.  Впровадження ризикоорієнтованої системи управління охороною праці, документування системи управління ризиками. Політика підприємства в сфері охорони праці, організація системи контролю наявних ризиків на рівні підприємств, цехів, підрозділів, окремих професій і робочих місць. Адаптація умов праці до працівника, вибору виробничого обладнання, методів роботи, послаблення шкідливого впливу роботи на здоров’я з урахуванням гендерних особливостей. Прогнозування можливих збитків та травматизма. Навчання з охорони праці та належний інструктаж. Зміни дозвільної системи. Добровільний аудит Системи управління охороною праці: навіщо він потрібен.

       Вартість участі 1 особи - 6 000 грн. У вартість семінару включені: лекції, консультації, матеріали за темою семінару, 3-и разове харчування та проживання в комфортних двомісних номерах бази відпочинку "Люстдорф".

       Заїзд 11.06. 2019 (годують з обіда), розїзд 15.06.2019 (годують сніданком).

       Заняття ведуть співробітники ННДІПБОП. Лекції ілюструються мультимедійним проектором.  Матеріали видаються в електронному вигляді. По закінченні курсу видається Сертифікат.

       Заявку  на участь  Ви можете  надати за тел.:  (044) 229-62-50,   249-56-94 (т/ф),     (099) 374-81-13, (063) 20-349-20, (067) 125-16-06.


  •