Семінар: Новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Ризик-орієнтований підхід в системі охорони праці

Дата события: 
18 вересня 2019 р.
Место проведения: 
м. Київ, Несторівський провулок, 4, 4 поверх, аудиторія № 417
Цена: 
2100 грн.

Семінар: «Новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництвіРизик-орієнтований підхід в системі охорони праці».

Програма семінару:

          Нова редакція Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова КМУ № 337 від 17.04.2019 р. Читаєм уважно: що та як треба розслідувати. Організаційні та процедурні питання. Контроль, облік та звітність. Визначення професійного характеру хронічного захворювання: акт розслідування. Визначення відповідальних та порядок компенсації.

  1.          Характер змін та новацій: що зміниться на практиці. Спрощення процедури оформлення документів, що пов’язують нещасний випадок чи захворювання із професійною діяльністю. Вимоги до санітарно-гігієнічних умов праці.
  2.         Функціі та повноваженя Держпраці із ведення обліку аварій, нещасних випадків, гострих і хронічних професійних захворювань та отруєнь і причин їх виникнення.  
  3.          Встановлення нещасного випадку,  профзахворювання і ті в судовому порядку. Строк  давності для розслідування нещасних випадків на виробництві.
  4.          Постанова Кабінету Міністрів України  від 6 лютого 2019 р. № 223 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці.
  5.          Впровадження ризикоорієнтованої системи управління охороною праці,. Що треба робити? Директиви Ради № 89/391/ЄЕС та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 989-р. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою України з питань праці. Організація системи контролю наявних ризиків на рівні підприємств, цехів, підрозділів, окремих професій і робочих місць. Документування системи управління ризиками. Практичні питання за для виконання.
  6.          Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Вимоги до організації навчання. Травмування на виробництві із-за недоліків у навчанні з охорони праці працівників підприємств. Порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві. Рекомендації щодо організації та проведення навчання з охорони праці. Сучасні форми навчання: організація та переваги. Практика проведення.

        Вартість участі 1 особи - 2100 грн. У вартість семінару включені: лекції, консультації, матеріали за темою семінару, канцелярія, кава-брейкі, обід.  До проведення занять залучаються провідні фахівці України з питань охорони праці. Початок семінару 18.09.2019 о 10.00. Реєстрація з 09.30.  Лекції ілюструються мультимедійним проектором.  Матеріали видаються в електронному вигляді. По закінченні курсу видається Сертифікат.

        Заявку  на участь  Ви можете  надати за тел.:  (044) 229-62-50,   249-56-94 (т/ф),     (099) 374-81-13, (063) 20-349-20, (067) 125-16-06.