Семінар: Кадрова політика підприємства: відповідність сучасним вимогам

Дата события: 
05 червня 2019 р.
Место проведения: 
м. Київ, Несторівський провулок, 4, 4 поверх, аудиторія № 417
Цена: 
2100 грн.

Кадрова політика підприємства: відповідність сучасним вимогам.

     В програмі:

1.    Законодавча регламентація роботи з персоналом. Останні зміни законодавства про працю.    Реєстр законодавчих актів про працю. Регламентація взаємовідносин робітника та роботодавця у КЗпП. Права робітників та роботодавців. Контроль та звітність за колективним договором.  Атестація персоналу. Невідповідність посаді. Тривалість робочого дня. Гнучкий режим робочого часу. Табелювання робочого часу. Види відпусток. Розподіл  відпустки на частини. Відклик з відпустки. Декретна відпустка: заробітна плата чи декретні? Передача прав на декретну відпустку. Страховий стаж: призначення пенсій та оплата лікарняних листів. Підтвердження стажу. Які періоди зараховуються, як обчислюється, що враховується. Існуючі пільги для працівників. Законодавство про прийняття на роботу інвалідів. Програма реабілітації. Військовий облік на підприємстві: останні зміни. Учасники бойових дій. Нагляд та контроль за виконанням законодавства про працю. Ознаки дискримінації в кадровій політиці. Перевірки Держпраці. Відповідальність за порушення законодавства. Оскарження санкцій  в суді. Практика розгляду трудових спорів судами України.

 2.    Трудові договори, контракти та інші підстави прийняття на роботу.    Відмінності трудового договору від цивільно-правового. Форми та порядок укладання трудових договорів. Гарантії та зміни. Контракт як форма трудового договору. Рекомендації стосовно складання трудових договорів. Випробувальний термін та обмеження, які існують. Особливості призначення «виконуючого обовязки». Зовнішнє та внутрішнє сумісництво: можливості та обмеження. Прийом на роботу іноземних громадян та осіб без громадянства. Матеріальна відповідальність: види та обмеження. Угоди про нерозголошення конфіденційної інформації. Звільнення робітників за дисциплінарні порушення.   Підстави для припинення дії трудового договору. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

 3.    Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів кадровою службою. Виявлення потенційного або реального конфлікту інтересів. Заходи зовнішнього і самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю у особи підприємств чи корпоративних прав.

 4.    Зміст, форми та методи роботи кадрових служб.   Кадрова служба підприємства:  задачі, функції і структура. Положення про кадрову службу. Оперативне зберігання кадрових документів. Номенклатура справ.  Штатний розпис та посадові оклади. Уніфіковані форми ОРД. Вимоги до основної документації відділу кадрів. Організація роботи з кадровими документами. Реєстрація і контроль виконання. Реєстраційно-контрольні форми. Порядок ведення трудових книжок, їх облік та зберігання. Зміни в загальній кадровій документації.  

5.    Документування кадрової діяльності.  Організація документування кадрової діяльності. Законодавчі і нормативні акти, що регламентують документування кадрової діяльності.   Кваліфікаційні довідники. Основний комплекс кадрових документів. Комплекс документів з підбору кадрів. Особливості кадрового документування на підприємствах різних форм власності. Нові форми звітів. Комплекс організаційних документів, що регламентує роботу з персоналом, по встановленню трудових відносин: персональні документи,  що представляються в кадрову службу. Накази і розпорядження про прийом на роботу. Документи до наказів про прийом на роботу. Комплекс документів по  руху кадрів. Підготовка і оформлення наказів про кадровий рух на підприємстві, проведення атестацій, звільнень та ін. Документи до наказів по особовому складу. Новий порядок ведення особових справ.

           Заняття проводять фахівці з кадрової роботи, судді. Вартість участі одного слухача - 2100,00 грн. без ПДВ (єдиний податок: 3 група без ПДВ). Лекції ілюструються мультимедійним проектором. Матеріали за темою семінару видаються в електронному вигляді.

           По закінченні видається Сертифікат. 

           У вартість включено кава-брейкі, обід в кафе, канцелярія.

         Заявку на участь Ви можете надати за тел.: (044)229-62-50,  (067)125-16-06,  (099)374-81-13, (063)203-49-20.    Початок роботи семінару 05.06.2019 р. о 10:00  за адресою: м. Київ,  Несторівський провулок, 4,  4 поверх, аудиторія № 417. Реєстрація учасників з 9:30. Закінчення  о 17:00.

  •