Семінар: Антикорупційний менеджмент підприємства: електронне декларування у 2020 році.

Дата события: 
29-30 січня 2020 р.
Место проведения: 
м. Київ, вул. Джона Маккейна, 39, офіс № 88
Цена: 
4200 грн.
Семінар  Антикорупційний менеджмент підприємства: електронне декларування у 2020 році. Робота з антикорупційною програмою підприємства.

У програмі: 

  Антикорупційна програма підприємства,  установи.  Практичні питання щодо реєстрації та виконання Антикорупційної програми підприємства. Порядок подання програми для реєстрації. Відмова в реєстрації та залишення програми без розгляду. Типові помилки та зауваження. Уповноважений за програмою:  кваліфікаційні вимоги, посадові обов’язки та права.. Виявлення корупційних зловживань: алгоритм дій. Порядок прийняття антикорупційних заходів. Взаємодія зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції. Службове розслідування за підозрою в корупційних діях посадових осіб: підстави для проведення та документування розслідування. Звітність уповноваженого з антикорупційної роботи. Навчання співробітників з антикорупційного законодавства: програми та методики.

Електронне декларування доходів, майна та зобов’язань в 2020 р. Організація та адміністративне забезпечення. Види декларацій, суб'єкти, строки.  Зміни до переліку суб’єктів декларування. Поняття «Посадові особи публічного права». Типи декларацій, строки подачі та облік звітного періоду. Визначення та розмежування понять «службові» та «посадові» особи; особи, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище; особи, що виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Інформаційна база декларування.  Інформація щодо об’єктів, які перебувають у спільній власності та / або частково належать третім особам. Зазначення  вартості об’єктів декларування. Належність до члена сім’ї декларанта. Спільне проживання. Декларування власних видатків. Відображення в декларації позики, кредиту, фінансової допомоги, страхових внесків. Декларування об’єктів нерухомості, об’єктів незавершеного будівництва. Декларування рухомого майна (вартісний поріг, час придбання, спосіб оплати), подарунків, транспортних засобів, цінних паперів, нематеріальних активів, корпоративних прав. Суттєві зміни в майновому стані. Декларація перед та після звільнення. Виправлення в декларації. Технічне забезпечення декларування.

Перевірки Е-декларацій.  Суб’єктний склад: хто перевіряє, на підставі чого, у який строк та кого. Зміна правового статусу особи щодо виконання фінансових зобов’язань, передбачених антикорупційними законами. Порядок перевірки факту та своєчасності подання  декларації. Ранжування декларацій відповідно корупційних ризиків. Арифметичний та логічний контроль достовірності декларування. Тлумачення «іншої» та «попередньої» декларації.   Якщо перевірка виявила розбіжності: алгоритм дій уповноважених органів. Підстави для проведення ретельної перевірки.  Поняття «викривача». Порушення вимог фінансового контролю.

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та заходи зовнішнього і самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Заходи, що мають бути застосовані при виникненні конфлікту інтересів. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю у особи підприємств чи корпоративних прав.

Корупційні ризики підприємства, установи.   Поняття корупційного ризику. Адміністративні заходи щодо виявлення корупційних ризиків. Склад та регламентація роботи комісії. Ідентифікація корупційних ризиків: методології та організаційне забезпечення. Документування корупційних ризиків. Реєстр ризиків. Аналіз ризиків. Оцінка ризиків. Карта ризиків. Розробка механізмів управління, контролю та мінімізації ризиків. Прийняття рішень про застосування найбільш доцільних підходів до запобігання та мінімізації корупційних ризиків.

Судова практика щодо встановлення факту порушення вимог фінансового контролю, декларування недостовірної інформації та конфлікту інтересів. Поняття конфлікту інтересів (потенційний, реальний). Внутрішні механізми врегулювання конфлікту інтересів (ситуаційний підхід – посадові повноваження, пряме / непряме підпорядкування, залежність настання наслідків від адміністративного рішення суб’єкта владних повноважень). Поняття недостовірності в рішеннях судів. Перевірка факту користування  майном суб’єкта декларування та членів сім’ї декларанта (уточнене поняття члена сім’ї). Строки користування, які є підставою для декларування. Відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації та за неподання декларації взагалі.

Відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією та корупційні правопорушення. Підстави для дисциплінарної відповідальності. Суб’єкт ініціювання, процедура службової перевірки. Види відповідальності. Висновок НАЗК як підстава для складання протоколу. Строки притягнення до адміністративної відповідальності. Строки передачі протоколу та матеріалів до суду. Відсторонення від посади. Процедура оскарження. Кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення та тактика захисту від кримінального переслідування у випадку провокації.

Заняття проводять провідні експерти з антикорупційної діяльності.  По закінченні видається Сертифікат.  Вартість участі одного слухача - 4200,00 грн. без ПДВ (єдиний податок: 3 група без ПДВ).      У матеріали до семінару включено: презентації лекторів, алгоритм впровадження антикорупційного менеджменту, добірка наукових статей, коментарі до законодавчої бази, обіди, кава-брейкі, канцелярія.

       Заявку на участь Ви можете надати за тел.: (044)229 6250,  (099)374 8113, (063)203 4920.

       Початок роботи семінару 29.01.2020 р. о 10:00.  Реєстрація учасників з 9:30.  Закінчення роботи семінару 30.01.2020 р. о 16:00.